INFORMACJE Dla kandydatów

Zapraszam kandydatki i kandydatów do Sejmu, okręg 34 i Senatu, okręg 85, do wzięcia udziału w Iławskich Prawyborach. To szansa na dodatkowe głosy dla osób, które chcą także zaoferować coś lokalnej społeczności Iławy i okolic. Mieszkańcy wybiorą, w głosowaniu, wśród osób zgłaszających oferty, najlepszych kandydatów dla regionu. Zwycięzcy Prawyborów Iława będą rekomendowani ogółowi mieszkańców jako najlepsi kandydaci dla regionu.

Udział kandydatów polega na przedstawieniu mieszkańcom Iławy i okolic oferty swojej przyszłej pracy dla naszego regionu. Liczą się konkrety. Można wesprzeć któryś z projektów zgłoszonych w Pytania do kandydatów czy zgłosić swoją własną ofertę tego co kandydat będzie robił dla regionu w najbliższym czasie. Jeżeli, któraś pozycja w ofercie będzie realizowana, jedynie pod warunkiem otrzymania mandatu w wyborach parlamentarnych, proszę to wyraźnie zaznaczyć

Nie trzeba odnosić się do każdego pytania/pomysłu/projektu. Można konkretnie odpowiedzieć na pytanie ogólne: CO PAN/PANI ZAMIERZA ZROBIĆ DLA IŁAWY I OKOLIC ? Pytania nr. 1,2,3 pochodzą od organizatora Iławskich Prawyborów.

Odpowiedzi będą publikowane na tej stronie wraz z imieniem i nazwiskiem kandydata. Na początku w kolejności nadchodzenia. Następnie, przed głosowaniem, w wersji losowej. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania, obok odpowiedzi, wstępnej oceny konkretności oferty - oferty ogólne, nie związane z regionem będą oceniane niżej. Treści wyłącznie polityczne, komunikaty perswazyjne, materiały reklamowe, itp. nie będą publikowane. Na pierwszej stronie, przy nazwiskach kandydatów, zmieści się około najwyżej 1000 znaków oferty kandydatki/kandydata, reszta będzie na linkowanej podstronie. Można podsyłać streszczenie, które umieścimy.  W przypadku braku streszczenia, pozwolimy sobie wybrać z oferty najmocniejsze konkrety dla mieszkańców.

W zorganizowanym głosowaniu mieszkańcu wybiorą jednego kandydata/kandydatkę do Sejmu i jednego do Senatu. Będą to osoby, które otrzymają najwięcej punktów podczas głosowania. Osoby te będą promowane przez Prawybory Iława, jako najlepsi, rekomendowani przez mieszkańców, kandydaci. Dzięki temu zwiększy się ich rozpoznawalność i ilość oddanych na nich głosów w wyborach parlamentarnych. Oprócz informacji, którą otrzymają lokalne media, zwycięzcy Prawyborów Iława będą reklamowani w mediach społecznościowych, na plakatach i ulotkach.

Oferty, odpowiedzi na pytania proszę wysyłać na adres e-mail z którego przyszła informacja o zaproszeniu na Prawybory Iława lub na adres swuj20@gmail.com . Jeśli e-mail wysłany jest z konta innego, niż to na które przyszło zaproszenie, proszę o wysyłkę z adresu który jest łatwy do identyfikacji, jako należący do kandydata lub z domeny partii, organizacji, itp. Oferty przyjmujemy do 30 września. Można w ofercie zamieścić link do swojej strony czy do innego źródła z informacjami o kandydatce/kandydacie. 


 Głosowanie w Iławskich Prawyborach i ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 8 października. Informację o systemie głosowania znajdziecie na dole strony.

Kształt głosowania i publikacji wyników, zależne będzie od ilości zgłoszonych kandydatów. Informacje na ten temat ogłoszone zostaną w terminie późniejszym. Dodatkowe informacje na stronie głównej WYBORY23 

Poniżej znajdą się uzupełnienia do powyższego tekstu. Tekst powyższy zaktualizowany został 17.09.2023 o godz. 22:53